Thu Hành. Thơ Hư VôCó chiếc lá đã lăn vào đất
Chỗ tôi qua còn ấm hơi người 
Bóng em đánh thức đàn chim nhỏ 
Cho mùa thu lác đác vàng rơi.

Bỏ lại tàng cây chờ bụi bám
Hồn tôi treo ngược nhánh rong rêu 
Để em đuổi theo từng xác lá
Còn lan man theo vạt nắng chiều.

Từ thuở em về như ngọn gió 
Heo may tạt rát cả đời nhau
Làm tim tôi xôn xao lảo đảo
Chốn xưa đâu còn thấy lối vào!

Thì dẫu trăm năm là dâu bể
Cũng đợi em về kịp giấc chung
Ghì nhau cho sát dung nhan lại
Nằm nghe một nhịp thở sau cùng…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: