Dường Như Đã Chông Chênh, Thơ Hư Vô, Nhạc Lê Phú, Ca Sĩ Nghiêm Lệ.


 

Lê Phú - Nghiêm Lệ - Hư Vô

Nhạc Lê Phú                     Ca Sĩ Nghiêm Lệ             Thơ Hư Vô

 

Advertisements

Dòng Sông Mùa Thu,Thơ Hư Vô, Nhạc Phạm Quang Ngọc, Ca sĩ Mai Thiên Vân, PPS Thảo Nguyên Sydney.


Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: