Dường Như Đã Chông Chênh, Thơ Hư Vô, Nhạc Lê Phú, Ca Sĩ Nghiêm Lệ.


 

Lê Phú - Nghiêm Lệ - Hư Vô

Nhạc Lê Phú                     Ca Sĩ Nghiêm Lệ             Thơ Hư Vô

 

Dòng Sông Mùa Thu,Thơ Hư Vô, Nhạc Phạm Quang Ngọc, Ca sĩ Mai Thiên Vân, PPS Thảo Nguyên Sydney.


Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: