Chỉ Còn…Thơ Hư Vô


Chỉ còn lại chút hương xưa
Dáng em như chuyến đò đưa ngược dòng
Hồn tôi tựa một khúc sông
Để em lướt tới cho chồng chềnh nhau.
 
Đã không có điểm bắt đầu
Thì em đâu biết nỗi đau muộn màng
Mà tôi lủi thủi riêng mang
Chút tình ở lại cho tàn bóng không.

Đò em đưa nắng qua sông
Chở trăm năm một nỗi lòng người dưng
Nhịp tim lỡ có ngập ngừng
Cũng là khoảnh khắc lừng khừng, rồi thôi!

Chỉ còn lại một chút tôi
Như mây buổi sáng đang rời rã nhau
Thì nắng chiếu phía bên nào
Em cũng đâu thấy lối vào hư vô…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: