Mưa Thu…Thơ Hư VôBuồn như những hạt mưa thu
Rắc vào quá khứ cho mù sương tan
Ngày đi hoa cúc còn vàng
Hồn tôi như đã nhện giăng tơ chùng.

Trăm năm không được ở chung
Một ngày thì cũng là cùng tận nhau
Chắc gì em có lần sau
Để nghe thương tích cứa cào dung nhan.

Mà trên mỗi dấu chân hoang
Chạm vào vực cát dã tràng còn đau
Bước qua lỡ một nhịp cầu
Hạt mưa lất phất bạc đầu mùa thu.

Lối xưa giờ đã mịt mù
Em như chiếc bóng mộng du cuối ngàn
Chờ nhau một cuộc mưa tan
Biết còn gặp lại giữa tàn canh thu…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: