Giã Biệt Tháng Sáu. Thơ Hư Vô.Chào em tháng sáu muộn màng
Trên môi hoa tuyết còn đang tượng hình
Mùa đông rét mướt khai sinh
Chào nhau một nụ tội tình lạnh tanh.

Em như viên đá long lanh 
Tan vào đáy tách để hành hạ nhau
Vết thương vừa mới bắt đầu
Tim tôi như thể đã đau mãn kỳ.

Chào nhau một cuộc từ ly
Đông tàn rồi cũng xuân thì đó em
Chờ ngày nắng ấm sẽ lên
Em khoe áo mới mông mênh phố phường.

Xin tạ ơn những con đường
Ngày sau em dễ còn mường tượng tôi
Tháng sáu lạnh tựa đôi môi 
Nhấp chung giọt đá mà rời rã nhau…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: