Vườn Xuân. Thơ Hư Vô. Nhạc Viễn Trình. Ca sĩ Diệu Hiền – Thụy Long


Thơ Hư Vô
Nhạc Viễn Trình
Ca sĩ Diệu Hiền – Thụy Long

Tôi bước tới vườn, xuân em đã
Nắng tưới vàng tươi áo lụa là
Lòng thì cũng, mà buồn chi lạ
Em đứng gần một phía thật xa.

Mùa xuân con gái hồng đôi má
Cho khách đường xa đỡ nhớ nhà
Hoa và lá trở mình non nả
Em gót hồng đã biết kiêu sa!

Tôi bước tới vườn, xuân vừa Tết
Chưa ra giêng mà đã biết buồn
Bóng em che khuất tôi một phiá
Còn bên nào em để soi gương!

Có giấu lòng nhau thì cũng thấy
Vườn em đang trổ nhánh xuân thì
Một chút hương thầm rơi xuống đất
Là cả mùa xuân rất diệu kỳ…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: