The Embrace Of June. Thơ Hư Vô


Please sense the embrace of June
Where sorrow can be buried in glowing noon
My heart is waveing on plain and hill
It might be hard for you to feel tranquil

Late trailing shadow tilting in the rain
The path on returning is hidden in pain
Sliding desolated life into our embrace
Resting on your lips to passionately taste!

Light up the night with aromatic cinnamon
On the mossed rock falling leaves depart
We all step by June once in a skipping heart
But sadness remains on her eyelid for months

How do you know if raindrops gliding on hair
For tears on first walk of life to compare
Embrace the moment of night blanket
It’s your silhoutette lingering in my nothingness …

Translated by vothinhumai
Original Title Tựa Lưng Tháng Sáu. Thơ Hư Vô

Hãy tựa vào tôi lưng tháng sáu
Chỗ em nương náu nỗi muộn phiền
Lòng tôi bấp bênh như triền dốc
Chắc gì em đã được bình yên.

Dáng khuya nghiêng thấp lần mưa tới
Đâu còn thấy lối để quay về
Tựa vào nhau nửa đời hoang phế
Ghé môi cho đắm nỗi cuồng mê!

Thắp đêm hương quế xanh lòng đá
Trên từng xác lá bỏ nhau đi
Cũng một lần bước qua tháng sáu
Mà buồn còn ở lại trên mi.

Làm sao em biết mưa dài tóc
Để nghe tiếng khóc thuở vào đời
Tựa xuống lưng đêm cùng chăn gối
Là em còn chiếc bóng không tôi…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: