Em Qua Cầu Sương Trắng. Thơ Hư Vô, Nhạc Cung Nhật, Ca sĩ Đình Nguyên, Video Vọng Ngày Xanh


1 Comment (+add yours?)

 1. chung51
  Oct 11, 2018 @ 19:04:34

  Kính gửi anh Hư Vô .File FDF .Mong anh tùy nghi sử dụng .Cám ơn anh nhiều .

  On Thu, Oct 11, 2018 at 6:07 AM Người Tình Hư Vô wrote:

  > HÆ° Vô posted: ” > https://www.facebook.com/vong.ngayxanh/videos/2106677932684787/” >

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: