Chỗ Hồn Tôi Treo Ngược. Thơ Hư Vô


Chỗ Hồn Tôi Treo Ngược

Xanh xao lòng đá bạt
Chiều giạt mộng về đâu
Chỗ hồn tôi treo ngược
Trên ngọn núi cụt đầu.

Ngang vết đau đã mục
Lời câm vang rã rời
Chơi vơi bên đáy vực
Một vọng khúc lẻ loi.

Đâu còn ai mà đợi
Sao tôi ở chốn này
Đứng ngồi không chỗ dựa
Hồn mọc xanh cỏ cây.

Níu bóng chiều núi dậy
Trời đất chẳng bao dung
Tôi cắm đầu dựng ngược
Lời cuồng nộ sau cùng…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: