Mãn Nguyệt. Thơ Hư Vô


Nguyệt Tận

Bên kia bờ nguyệt tận
Còn thấp thoáng bóng ai
Trải thơ quanh vệt lụa
Đâu che giáp hình hài.

Vầng trăng khuya đã lụn
Đêm cũng cùng đường tôi
Lần quần trong mê lộ
Chưa tới chỗ luân hồi.

Tiếng nguyệt cầm ơi ới
Trời đất bỗng chuyển mình
Vặn hình tôi cong vút
Giữa biệt ngàn phiêu linh.

Biết nơi nào mà vịn
Đêm tan tác mịt mù
Em nghiêng theo chiếc bóng
Trôi dạt vào thiên thu.

Ngang ghềnh xa thác lũ
Vỗ cho đời mênh mông
Một cõi tình đã cũ
Còn nghe sóng trong lòng.

Không trăm năm thì cũng
Đã có lần bên nhau
Lăn quanh vầng nguyệt thực
Chưa qua khỏi vực sầu…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: