Người Tình Lớp 9. Thơ Hư Vô, Nhạc Phùng Việt Dũng, Ca Sĩ Quốc Duy, Hòa Âm Đỗ Hải, PPS Thảo Nguyên Sydney.


Hư Vô- Phùng Việt Dũng          quoc duy

Thơ Hư Vô – Nhạc Phùng Việt Dũng      Ca Sĩ Quốc Duy

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: