Tựa Lưng Tháng Sáu. Thơ Hư Vô, Nhạc Hoàng Thanh Tâm, Ca Sĩ Thụy Long, Hòa Âm Nguyễn Thịnh, PPS Thảo Nguyên Sydney.


tua_lung_thang_sau-001tua_lung_thang_sau-002

FullSizeRender

(Hoàng Thanh Tâm và Hư Vô)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: