Phơi Áo Tình Nhân Ngày Giáp Tết. Thơ Hư Vô – Nhạc Anh Bằng – Ca Sĩ Quỳnh Xuân


Lễ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng do SBTN Úc Châu tổ chức ngày 21/11/2015.

PHƠI ÁO TÌNH NHÂN NGÀY GIÁP TẾT (2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: