Đêm Giêng. Thơ Hư Vô


dem-gieng

Đêm xanh xao giọt lệ
Nhỏ xuống dáng xuân thì
Từ cõi khuya huyền bí
Còn chút buồn trên mi.

Thì thầm trăng dậy mộng
Tiếng ai gọi tôi về
Âm vang đang cuồng vọng
Giữa cùng tận đam mê.

Bóng em như vệt lụa
Tựa thấp xuống dung nhan
Cho đêm hoang đỏ mặt
Bên áo khuya rộn ràng.

Bàn tay còn quờ quạng
Hồn vía đã nghênh ngang
Em giấu buồn trong mắt
Chỗ giọt lệ chưa tan…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: