Tuổi Đá Còn Xanh Sóng Bạc Đầu, Thơ Hư Vô


TUỔI ĐÁ CÒN XANH SÓNG BẠC ĐẦU

Tuổi Đá Còn Xanh Sóng Bạc Đầu

Sóng vỗ lao đao chào tuổi đá
Gọi nhau lời biển đã xanh xao
Tôi còn trần trụi cùng mưa nắng
Làm sao bước qua khỏi vực sầu!

Bụi bay mù mắt đường em tới
Biết bao giờ mới được thấy nhau
Đừng hỏi vì sao lòng huyên náo
Vì sao lòng đá biết cồn cào?

Tiếng khuya khua động hồn lá biếc
Để nghe phai nhạt dấu xuân thì
Giọt lệ cả đời em còn nóng
Treo buồn lơ lửng ở trên mi.

Lăn qua trở lại cùng chiếc bóng
Nửa đêm dậy mộng áo em nhầu
Xuân giấu mùi hương trong tóc rối
Tuổi đá còn xanh sóng bạc đầu…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: