Trăng Mật, Thơ Hư Vô


trăng mật

Trăng chiếu vườn em màu dạ thảo
Rót đêm vào nhịp thở tình nhân
Cùng anh cạn chén tương-giang-thủy
Trên môi em mật tẩm hương trầm.

Đường trần ai dài bao nhiêu ngả
Em ơi, đời đâu dễ tương phùng
Cúi gần anh cho trăng tan vỡ
Chở đam mê về cõi vô cùng.

Quấn vào nhau đêm đang bùng lửa
Đắm cuồng si theo phím nguyệt cầm
Đừng để mất nhau thêm lần nữa
Cuộc đời chỉ một bận trăm năm!

Anh rót mật vào trăng nguyên thủy
Uống đêm cho ngọt giáp xuân thì
Nâng chén em ngang bờ mộng mị
Còn thấy hoang đường dưới đáy ly…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: