Phá Sản, Thơ Hư Vô


13208883361166507623_574_0

Áo xưa đã bạc đời lãng tử
Nói năng gì cũng chỉ thất ngôn
Cho em dăm bài thơ viết dở
Mang theo chồng làm của hồi môn.

Em đi, bước vấp thềm hoa cũ
Chân có nghe đau điếng bẽ bàng?
Ta là gã lang thang mạt vận
Gia tài còn chiếc bóng cưu mang.

Chia phần em buồn riêng một nửa
Nửa buồn còn lại trả nhân gian
Phủi tay cho kịp lần phá sản
Em ôm đời khánh tận sang ngang.

Lối người mưa ngậm ngùi chỗ lạ
Em ca bài tình cũ ru con
Ngó xuống xanh xao hồn lá mục
Môi gầy đã nhạt dấu phấn son…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: