Tặng Phẩm Tình Nhân, Thơ Hư Vô


ao dai viet nam

Xuân em trổ nhánh vào thơ
Thương ai xõa tóc so đo đợi chờ?
Anh về chạm khẽ giấc mơ
Tặng em chiếc nón che hờ chiêm bao.

Hạ nghiêng áo trắng ngọt ngào
Nương theo dáng nắng còn thao thức vàng
Tặng em hết một trần gian
Gom về gìn giữ để ràng buộc nhau.

Mùa thu mấp mé hiên rào
Heo may gãy đọt lụa đào sân trong
Tặng em bóng nguyệt tơ hồng
Đếm từng chiếc lá gói lòng người dưng.

Này em cúi xuống mùa đông
Để nghe hơi thở còn nồng môi quen
Tặng em chăn gấm lụa mềm
Cho đêm nhan sắc dài thêm bóng người …

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: