Nhan Sắc Tháng Bảy, Thơ Hư Vô


ben_bo_lau_say-dinh_cuong

Còn được nhau mấy lần tháng bảy
Để tôi dậy mộng gọi em về?
Không có trăm năm thì cũng đã
Còn vang lời hối hả hẹn thề.

Giấu hết đam mê vào nhịp thở
Cho hạt mưa ngâu biết đợi chờ
Mà đâu chắc gì em không nhớ
Chỗ tôi cất giữ những giấc mơ.

Trả lại em môi son từ thuở
Rượu tình nhân nhỏ xuống hình hài
Để thấy bóng khuya còn đỏ mặt
Nhan sắc buồn tựa một cơn say!

Hãy khóc cho tàn đêm tháng bảy
Lỡ mai này không được thấy nhau
Thì em cũng một lần qua biển
Cùng tôi tới đỉnh sóng bạc đầu…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: