Cõi Lạ, Thơ Hư Vô


14A34F08-90B9-47A9-BE11-51C8D09B4793

Sau cánh cửa là thiên đàng
Mở ra. Lạ chỗ, bàng hoàng hương đêm
Khép vào. Một cõi vô biên
Giữa đường trăng mật còn thơm môi trần.

Căn phòng như thể không chân
Hít vào. Cho giáp một vòng dung nhan
Thở ra. Nhẹ nhổm hương trầm
Em trong ta. Mãi trong ngần, đó em!

Chỗ nằm mỗi lúc rộng thêm
Em so đo chút chăn mền, đôi khi
Trăm năm mấy bận xuân thì
Để em còn biết hoài nghi tuổi mình?

Ta về cho kịp tái sinh
Nửa đêm chiếc bóng cựa mình khóc vang
Thắp trăm ngọn nến da vàng,
Trăng đang mãn nguyệt ngang tàn tích em…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: