Còn Có Chút Em, Thơ Hư Vô, Nhạc Anh Bằng, Tiếng hát Diệu Hiền, PPS Thảo Nguyên » 946088_3752833277145_1140769524_n

Ca sĩ Diệu Hiền 946088_3752833277145_1140769524_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: