Phố Đã Xanh Rêu Một Góc Chiều. Thơ Hư Vô


pho-da-xanh-reu-mot-goc-chieu

(Nỗi Nhớ, Tranh sơn dầu Đinh Cường)

Mớ đời lang bạt ta còn giữ
Để biết tôn thờ dáng dấp ai
Người bỏ nhau đi thì cũng đã
Ở lại cùng ta tiếng thở dài.

Còn nghe bước chân khua còm cõi
Cho dài lòng phố đã xanh rêu
Ngựa hoang cũng đôi lần biết mỏi
Hí lộng hồn khan một góc chiều.

Gọi người xõa tóc ngang biển bắc
Về phơi nhan sắc giữa điêu linh
Có lưỡi gươm chém tan tàn tích
Thì ta đã vung nhát tuyệt tình.

Phủi bụi đời chưa rơi tới đất
Khói tung bay mù mịt bóng người
Ta cũng muốn chém cho tan nát
Áo em thành trăm mảnh vá trời…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: