Bài Tình Xuân Muôn Thuở, Thơ Hư Vô, Nhạc Trần Chương Lương, Tiếng hát Quốc Duy


Anh nhẩm tính
cuối năm mình đám cưới
Đãi tiệc trăm năm cái cốm
Làng Vòng
Áo cô dâu
anh đan bằng mây trắng
Cho thuyền hoa chở ngập nắng
trên sông

Đón em về
mình hôn nhau kịp Tết
Dáng xuân thì hương ngát nụ
môi nguyên
Anh viết tình ca chờ nghe
em hát
Cung thăng trầm
dấu lặng chảy qua tim

Thơ trải xuống
em nằm phơi nhan sắc
Chăn gối nghiêng
đợi hơi thở tượng hình
Dựng lại
trần gian riêng mình một cõi
Để cuộc đời muôn thuở vẫn
còn trinh

Em xõa tóc
qua mùa xuân bất tận
Bởi tình yêu đâu có điểm
bắt đầu
Mời em bước
vào thiên đường có thật
Nghe giật mình một tiếng khóc
cô dâu…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: