Anh Đã Làm Hư Mất Đời Em,Thơ Hư Vô


admin-ajax.php

Giọt đá vàng chảy ngang hạnh phúc
Để em được biết khóc lần đầu
Giọt oan khiên chảy vào vô tận
Cho em còn khóc nửa đời sau…

Dẫu đớn đau hay niềm hạnh phúc
Nước mắt mỗi lúc cũng mặn thêm
Bởi chính anh đã làm em khóc
Anh đã làm hư mất đời em.

Đừng trách anh phụ tình, dối trá
Đuờng xa vốn đã quá chông chênh
Anh mất dấu, chân trần hóa đá
Hiểu không em, hiểu thấu không em?

Vẫn biết cả đời em cần kiệm
Chắt chiu từng giọt lệ cho nhau
Để được khóc một lần cạn kiệt
Nước mắt nào mà không đớn đau!

Chảy xuống vô biên dòng thánh khiết
Hạt ngọc ngà đã trắng tay không
Sớm muộn gì rồi em cũng biết
Anh đã làm hoang phế đời em…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: