Ngọn Tàn Canh, Thơ Hư Vô


386507_585220888155761_626229376_n2

Lên ngàn
thắp ngọn tàn canh
nghe trong
cuống lá đan cành bể dâu
đêm chờ thắp nửa
đời sau
trăng xiêu triền khuyết trôi vào
bến em.

chân trần in dấu
trũng nghiêng
ta về ôm bóng buồn riêng
lẻ hình
căng tơ kết mối
u-tình
buộc nhau rối khúc tử sinh
hai bờ.

em ngồi thắp ngọn
bơ vơ
góp chung hoang phế che hờ
mưa tan
ngày sau trăng có
còn vàng
cũng là một ngọn bẽ bàng,
thôi em..

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: