Tình Tự Một Dòng Sông, Thơ Hư Vô


tn28

Khi bàn tay anh vừa chạm vào nắng
Là anh đang chạm vào bóng dáng em
Da thịt xưa, còn nguyên sơ hơi ấm
Môi chớm nồng đã lạnh cóng dòng sông.

Dòng Ngã Bảy chở tình về mấy ngả?
Để em buồn tím cả áo thơ ngây
Cũng có thể, chỉ một mình anh hiểu
Tình yêu bắt đầu từ những thiên tai.

Con nước chảy đâu quay nguồn trở lại
Buổi chiều trên vai khuất dấu bến bờ
Dòng nước mắt hay dòng sông vô tận
Mất em rồi chân anh lụn trong thơ.

Cúi xuống thấp nương nhờ triền sóng ngưọc
Vỗ ngang đời cho buốt giá cơn đau
Để tim em được một lần nhỏ máu
Chạm tay vào trời đất hoá bể dâu…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: