Tặng Phẩm Valentine, Thơ Hư Vô


nangyeuhoatim

Chùm Na nhỏ – Hoa hồng – Rượu đỏ
Tôi mang về dự Lễ Tình Nhân
Góc quán Mercure đêm vàng võ
Chào em tóc xõa nụ môi gần.

Nửa đời chưa dài hơn đôi mắt
Nhìn cho đỏ mặt buổi tương phùng
Giọt rượu nào chảy vào cùng tận
Trăm năm được mấy bận buồn chung!

Thì cũng có một lần giáp mặt
Tựa sát nhau, vai trắng da trần
Đâu biết ngày sau còn gặp lại
Một lần cũng đã gọi cố nhân.

Đèn khuya còn thắp vàng sân trước
Đã thấy hàng Na thẳng bóng người
Em đi cho kịp mùa mưa tới
Bỏ tôi ngồi đếm tuổi tôi, chơi…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: