Bài Ngũ Ngôn Tháng Chạp, Thơ Hư Vô


Bài Ngũ Ngôn Tháng Chạp

Bài ngũ ngôn tháng chạp
Tôi viết tiễn đưa tôi
Vào năm cùng ngày tận
Bên một góc hiên đời.

Con đường em bước tới
Bỏ lại dấu chân trần
Chỗ có đám gai nhọn
Che mất lối tình nhân.

Cũng may còn tháng chạp
Về chưa kịp giáp năm
Hồn tôi thành lá mục
Rụng cho đầy mùa xuân.

Tìm nhau trong di tích
Vướng vấp sợi tóc dài
Em bỏ quên ngày tháng
Chất chồng đầy trên vai.

Bài ngũ ngôn tôi viết
Từ dấu tích hẹn hò
Có lần em cất giấu
Để còn biết so đo.

Giọt lệ no con mắt
Chắc gì dễ ngủ yên
Âm thầm lăn vào Tết
Mà buồn đã ra giêng…

Hư Vô

Lưng Nguyệt - Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: