Tôi Về Khai Quật Hồn Em Dậy, Thơ Hư Vô


Tôi về khai quật hồn em dậy
Cho đá xanh xao biết ngậm ngùi
Núi còn đứng chờ nghe biển gọi
Người với người sao mãi lẻ loi?

Em ngồi níu bóng trăng cùng tận
Vá víu đời nhau mảnh nguyệt trần
Dù chưa đủ ấm hiên người lạ
Thì em cũng đã biết bâng khuâng.

Của thuở hồn tôi không cửa nẻo
Em bước vào nhẹ tựa chiêm bao
Rồi bỏ đi như thanh dao nhọn
Khứa đứt da tôi nỗi ngọt ngào.

Máu tươm cho hườm thêm đôi má
Em mang vào đời chút kiêu sa
Tôi về khai quật hồn của đá
Thấy còn di tích giọt mưa qua …

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: