Chào Em Tháng 10. Thơ Hư Vô


Chào nhau một nụ tháng 10
Mùa thu nở giữa môi người ngọt ngây
Cảm ơn em mái tóc dài
Thả tôi lêu lỏng trên vai một thời.

Chào nhau nụ ấm hơi người
Cảm ơn em đã vì tôi biết buồn
Ngập ngừng cúi xuống bóng gương
Áo chia hai vạt như sờn một bên!

Ơn em xin nguyện đáp đền
Hồn tôi lãng đãng cũng mênh mang rồi
Trả nhau chưa dứt nợ đời
Mà trái tim đã tơi bời đó em.

Nợ nần chồng chất nặng thêm
Cảm ơn em vẫn còn kềm chân tôi
Chào em môi đỏ tháng 10
Thơ tôi trải xuống em ngồi cho êm…

Hư Vô

4 Comments (+add yours?)

 1. nhokhucsongque
  Oct 02, 2015 @ 12:46:38

  Chào nhau một nụ tháng 10
  Mùa thu nở giữa môi người ngọt ngây
  Cảm ơn em mái tóc dài
  Thả tôi lêu lỏng trên vai một thời.

  Bài thơ dễ thương quá.

  Liked by 1 person

  Reply

 2. aitrinhngoctran
  Oct 04, 2015 @ 11:48:37

  Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
  Tháng mười thơ trải xuống mời…
  Ngồi êm em nhé tình tôi nỗi niềm..
  Nầy là tình cảm ơn em!
  Nợ em chưa trả con tim tơi bời!
  Chào em môi đỏ thơm lời.
  Mùa thu nở giữa tình người luyến lưu..
  Tóc dài thả vai sầu tư!
  Áo chia hai vạt nửa mơ nửa chờ…
  ”Em ơi tháng mười nhung nhớ..
  Bàn tay mười ngón em thơ ngày nào..
  Tình em tôi nợ để vào..
  Trái tim còn thở còn trao ân tình?

  Liked by 1 person

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: