Thiền Tình. Thơ Hư Vô


Thiền Tình

(Niệm. Tranh sơn dầu của họa sĩ Đinh Cường)

Giữa cõi nhân gian xô bồ
Chợt ngộ ra chỗ hư vô tượng hình
Ngọt ngào tựa khúc tâm kinh
Trải thơ ngồi viết lời tình tự nhau.

Cửa khép không biết lối vào
Cũng may còn bụi trúc đào bên hiên
Lòng ta bỗng rất bình yên
Từ tâm vô đạo ngồi thiền yêu em.

Bóng người nở biếc ao sen
Khói trầm tỏa ngát hương quen lạ lùng
Áo mây in xuống muôn trùng
Em trong veo giữa vô cùng, đó em!!

Hít vào trời đất mông mênh
Thở ra hồn vía bồng bềnh chiêm bao
Chờ em bước tới đời sau
Tiếng chuông tỉnh thức gọi nhau quay về….

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: