Lộng Ngữ, Thơ Hư Vô


2dtrxo21

Lên chùa thấy bóng ni cô
Chợt ngộ ra chỗ hư vô tượng hình
Thăng trầm vọng khúc tâm kinh
Ngọt như thể bài thơ tình em trao.

Cửa khép không biết lối vào
Cũng may còn bụi trúc đào bên hiên
Lòng ta bỗng rất bình yên
Từ tâm vô đạo ngồi thiền yêu em

Bóng người nở biếc ao sen
Khói trầm tỏa ngát hương quen lạ lùng
Áo nâu in xuống muôn trùng
Em trong veo giữa vô cùng, đó em!!

Có chút gì trong trái tim
Ta như mặt nước im lìm, mà đau
Thì em chờ tới đời sau
Tiếng chuông tỉnh thức gọi nhau tìm về…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: