Yellow Summer Dress, Thơ Hư Vô


You passed by, your shadow spilling across the porch outside.
A flock of tiny magpies exploded toward farther reaches.
Startled, summer tumbled down unhindered all about.
Blossoming in the arbor of your hair were yellow petals.

Sunlight clear and pure seeped through the panels of your gown.
Your dress was so fine and filmy that my heart stammered.
Though it was but a fleeting moment,
I heard summer daintily trip across taut-stringed frets.

When you, hair hanging loose, made your way across,
Rows of trees tipped their hats in a flurry of farewells.
You took the summer with you across the bridge.
I, like a stranger, searched everywhere for my shadow.

Where life has brought you now, the sunshine shimmers.
And you must cover up that bit of faded love.
Sentiments remain for that corner of the street in our hometown.
Yellow for you in the dress and summer, sadness for me in the rain returning…

Translated by James Banerian
Original Title Áo Hạ Vàng

 Em qua bóng đổ hiên ngoài
Đàn chim sáo nhỏ vụt bay cuối ngàn
Giật mình hạ rớt thênh thang
Nở trên nhánh tóc em vàng cánh hoa.

Nắng trong veo, thấu lụa là
Áo em mỏng quá lòng ta gập ghềnh
Dù là một thoáng lênh đênh
Đã nghe mùa hạ chảy trên phím đàn.

Từ em xõa tóc sang ngang
Hàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau.
Em mang mùa hạ qua cầu
Ta như khách lạ tìm đâu bóng mình

Bên đời nắng có lung linh
Để em giấu kín chút tình phôi pha
Còn thương góc phố quê nhà
Vàng em áo hạ, buồn ta mưa về…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: