Hair Across a Lifetime. Thơ Hư Vô


A poem written early in life is left unfinished,
As I have forgotten on which side your hair is parted.
We seek each other along faded tracks of days past.
Ere the moon was full I did not learn how you part your hair.

Rather to live instinctively like leaves,
Sad or happy, turned up or down, they remain together.
To keep myself from biting my lip and drawing blood,
I call your name frantically in my dreams.

Can you count how many times the cotton tree blossomed?
That’s how long your hair has grown out, trailing longer,
Transforming to a stream that draws me out to the sea,
Where the waves across life wash over, dampening your eyes.

Where you may be, moon drifting to some shore,
Whatever way you’ve taken, which way your shadow falls,
I tend downward toward a sadness spreading out branches.
A poem continued in later life…

Translated  by James Banerian
Original Title Mái Tóc Ngang Đời

Mái Tóc Ngang Đi

Bài thơ viết nửa đời còn dang dở
Bởi anh quên tóc em chẻ bên nào
Tìm nhau theo dấu mòn ngày tháng cũ
Trăng quên tròn, biết tóc chẻ về đâu.

Thà được hồn nhiên như chiếc lá
Buồn vui sấp ngửa một đời nhau
Để môi anh không còn chảy máu
Gọi tên em thảng thốt giữa chiêm bao.

Em có đếm mấy mùa hoa gạo nở?
Là mấy lần mái tóc xõa dài thêm
Để thành dòng sông trôi anh ra biển
Nghe sóng ngang đời vỗ ướt mắt em.

Về đâu, trăng chơi vơi bờ bến
Lối em qua bóng ngả bên nào
Anh nghiêng xuống nỗi buồn mọc nhánh
Bài thơ viết tiếp nửa đời sau…

 Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: