Ga Chiều Chủ Nhật, Thơ Hư Vô


Dắt em xuống phố lạ người
Ga chiều chủ nhật nằm phơi lưng trần
Lần quần đã mỏi đôi chân
Bước chưa tới đường tình nhân thủa nào.

Nắm tay để khỏi mất nhau
Khói cay con mắt xanh xao phố phường
Dắt nhau lạc chợ lạc đường
Để em kịp khóc cho buồn đầy môi.

Còn nhau mà đã lẻ loi
Tàu chia ngang dọc ngả đời, đó em!
Lối nào chạy tới lãng quên
Chở theo thành quách tháp đền bỏ hoang?

Một lần em đã bước ngang
Cho tim tôi biết mê man dại khờ
Hình như đâu phải tình cờ
Em đi bỏ lại sợi tơ tóc chiều…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: