Cảm nhận từ Bạn Văn về Thơ Hư Vô


Anh Hư Vô thân quý,

Mỗi lần đọc một bài thơ mới của anh tôi miên man thấy nó nhiều hồn hơn bài trước và cứ như thếmãi cho đến một hôm tôi mở sách đọc lại những bài trước thì thấy nhiều bài cũng gợi cảm không thua, thếmới kỳ thú. Trong bài Đêm Trăng Trên Darling Point hôm nay anh đã nhân cách hóa thu, biển, sóng, trăng (trăng trần áo em), Darling Point thật tài tình. Bốn câu chót chất đầy lâm ly, cảm giác. Anh là một trong những nhà thơ favorite của tôi đây. Xin vạn tạ thi nhân những bài thơ đã rung động tâm hồn tôi.

Cao Minh Nguyệt.

Trăng Đêm Trên Darling Point...

Từ trăng tan vỡ vào thơ
Chảy thành tơ lụa ngang bờ vai em
Lần mò trong cõi tóc đêm
Mùa thu có sợi vàng thêm chỗ ngồi.

Tựa nhau da thịt quen hơi
Trái tim em đã có tôi dự phần
Biển khuya tấu khúc tình nhân
Sóng xô con nước trăng trần áo em.

Vân vê theo ngón tay mềm
Darling Point đứng chờ đêm tượng hình
Trăm năm mấy bận hồi sinh
Để em đếm hết tội tình trên tay.

Còn nhau chỉ một đêm này
Thì em hãy khóc cho đầy mắt tôi
Thắp trăng bên ẩn tích người
Thấy trong gương. Áo em phơi cuối ngàn…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: