Mùa Na Đã Chín Áo Em Vàng, Thơ Hư Vô


Người đi không một lời hẹn ước
Để thấy mùa thu lá đổi màu
Tôi ngồi đếm tháng năm, tháng sáu
Mà buồn thì cũng giống như nhau.

Con đường in dấu chân ai đó
Mùa Na đã chín áo em vàng
Còn lại tôi dựa lưng cái bóng
Chưa ấm lòng nhau đã muộn màng.

Thì cũng đôi lần em chợt nhớ
Môi nào từa tựa giấc chiêm bao
Có tôi bước tới chờ em khóc
Cho đớn đau vừa đủ ngọt ngào.

Là chút hồn tôi trong đáy mắt
Em mang theo để biết nợ nần
Bỏ lại mùa thu trên ghế đá
Chỗ tôi ngồi lá đã vàng sân…

Hư Vô

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: