Con Đường. Thơ Hư Vô


Con đường em bước tới
Hoa nở vội hai hàng
Vàng chân em mê lộ
Một cuộc hành tình tan.

Ngang lối cùng đất lụn
Tôi chìm xuống vực sâu
Bên kia bờ liễu ngạn
Lạ lẫm một lối vào.

Trần gian còn huyên náo
Sao người lại bỏ nhau?
Con đường xưa vắng ngắt
Hoa đã vàng xanh xao.

Đâu còn ai mà ngóng
Trời đất cũng mù loà
Trái tim tôi lạnh cóng
Chỗ sinh tử giao thoa.

Cầu cao bao nhiêu nhánh
Cũng tới khúc đường cùng
Bàn chân tôi rướn máu
Dưới lối cỏ xanh um.

Bước chưa qua chiếc bóng
Quẩy cái gánh còng kềnh
Mà hồn nghe luýnh quýnh
Biết còn kịp tái sinh…

Hư Vô


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: